Bán hàng, lắp đặt

16 lượt xem

Bán hàng, lắp đặt

Quản lý quy trình tiếp nhận đơn hàng từ phòng bán hàng, tổ chức, điều phối công việc lắp đặt cho khách hàng.