Cập nhật số liệu cho bảo hành điện tử

Cập nhật số liệu cho bảo hành điện tử

Hướng dẫn cách nhập cơ sở dữ liệu kho số serial
Soạn nội dung: Admin
  • Mô tả, giới thiệu
  • Nội dung
  • File Tài liệu
Bảo hành điện tử là chế độ bảo hành sản phẩm trực tuyến thay thế cho phương pháp bảo hành thông thường bằng giấy hay thẻ bảo hành bằng cách: nhắn tin SMS kích hoạt, quét mã QR-Code từ tem nhãn, đăng ký trên website hoặc bằng ứng dụng bảo hành trên di động. Phần mềm có chức năng thông báo thông tin bảo hành bằng tin nhắn tới số điện thoại cho khách hàng và khách hàng cũng có thể chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm trên website của doanh nghiệp.

Để thực hiện bảo hành điện tử, người quản trị phần mềm cần cập nhật toàn bộ thông tin serial sản phẩm của hàng lên cơ sở dữ liệu.
Xem thêm