Chăm sóc khách hàng hiệu quả

70 lượt xem

Chăm sóc khách hàng hiệu quả

Chăm sóc khách hàng, ghi lại lịch sử sử dụng dịch vụ, liên hệ khách hàng
Lên lịch bảo trì, bảo dưỡng
Nhắc hẹn bảo trì, bảo dưỡng tự động
Quản lý các chiến dịch SMS, Email marketing