Chào mừng bạn đến với Trung tâm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp QBIS.VN

Hoàng Hải Đức


QBIS.VN

Thạc sĩ công nghệ thông tin - Giám đốc hệ thống thông tin - Giám đốc công nghệ - Phụ trách phát triển sản phẩm của QBIS.VN

  • Email:
  • Phone:
Trung tâm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp QBIS.VN - Hotline: 024 6650 8956
Đăng nhập bằng tài khoản thành viên diễn đàn

×