Nền tảng quản trị doanh nghiệp số
Chào mừng bạn đến với Trung tâm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp QBIS.VN

Hoàng Hải Đức


QBIS.VN

Thạc sĩ công nghệ thông tin - Giám đốc hệ thống thông tin - Giám đốc công nghệ - Phụ trách phát triển sản phẩm của QBIS.VN

  • Email:
  • Phone:
Trung tâm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp QBIS.VN - Hotline: 024 6650 8956
Đăng nhập bằng tài khoản thành viên diễn đàn

×