Phần mềm quản lý yêu cầu lắp đặt, thi công

Hotline: +84 24 6650 8956

Quản lý trung tâm lắp đặt, thi công sản phẩm - Mô hình cho các đơn vị kinh doanh ngành nội thất - nhà bếp

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

LEARN MORE

Tính năng và hiệu quả quản lý

Quản lý công việc của kỹ thuật

Quản lý quá trình xử lý phiếu của kỹ thuật - Check in / Check out / KPI cho kỹ thuật

Tiếp nhận - Admin điều hành

Nhận thông tin đơn hàng - tạo các phiếu yêu cầu lắp đặt, thi công

ĐĂNG KÝ

Quản lý quy trình xử lý phiếu

Phiếu yêu cầu được xử lý theo từng step

Gán thông tin nhân viên giao hàng / nhân viên kỹ thuật xử lý đơn hàng

Điều phối xử lý yêu cầu

Quản lý công việc hiệu quả

Quản lý chi tiết kỹ thuật - quá trình làm việc của kỹ thuật

Quản lý tập trung toàn bộ công việc thi công, lắp đặt, theo dõi quá trình xử lý phiếu

Tăng tương tác nội bộ - Tiếp nhận xử lý thông tin mọi lúc mọi nơi

"Với SCELL, chúng tôi đang định hình lại cách các mô hình kinh doanh bán và lắp đặt, thi công làm việc, làm cho quá trình đó tốt hơn và TỐT NHẤT có thể"

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG