PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC SWORK

công việc, dự án, cộng tác nội bộ, liên kết phòng ban

Công cụ quản lý

công việc, đơn từ

Quản lý công việc cá nhân và phòng ban

Quản lý quy trình công việc liên phòng ban

Hơn 500 đơn vị đang sử dụng SWORK để tăng hiệu quả công việc

Các tính năng của phần mềm

Kết nối tất cả các phòng ban, tăng hiệu quả công việc

Lên kế hoạch công việc

Tạo công việc, gán xử lý, phân bố nguồn lực, cảnh báo, nhắc việc

Tập trung dữ liệu, Cộng tác nội bộ, kết nối phòng ban, nhóm làm việc, chia sẽ tiến độ, tiến trình cho khách hàng ngoài đơn vị

Cộng tác công việc

Khung màn hình quản lý trực quan, dễ dàng điều hành và xử lý

Quản lý công việc và dự án

Cách sử dụng phần mềm

Quản lý công việc

- Tạo task công việc, gắn người xử lý.

- Có thông báo, nhắc nhở, cảnh báo khi nhận việc, đến hạn, quá hạn,…

- Đính kèm file, Lưu trữ lịch sử và file đính kèm.

- Liên kết quy trình với các phòng ban khác.

Báo cáo / KPI đa chiều

theo tất cả các khung nhìn bạn cần

Kết xuất các biểu đồ / mẫu báo cáo thông kê theo nhu cầu

Đo lường, đánh giá KPI/OKR

Theo dõi tiến độ dưới nhiều góc nhìn, biểu đồ


  • Số công việc đang xử lý, đến hạn, quá hạn
  • Kế hoạch công việc sắp tới
  • Tiến độ triển khai công việc, tỷ lệ hoàn thành khối lượng công việc, hạng mục công việc đã thực hiện

- Tạo quy trình công việc

- Quản lý công việc cá nhân và phòng ban.

- Giao việc và nhận việc không theo quy trình.

- Giao việc và được xử lý theo các quy trình có sẵn.   (Các công việc ở các bước sẽ được tự động  chuyển sang sang bước tiếp theo hoặc trả lại bước trước nếu thỏa mãn điều kiện của quy trình)

Quản lý đơn từ/phê duyệt

Mọi đơn từ hành chính và quy trình duyệt đơn đều được số hóa lên hệ thống

Vướng mắc của doanh nghiệp trong quản lý đơn từ:

-Mất thời gian phê duyệt và tổng hợp đơn từ.

-Tốn chi phí in ấn các loại đơn từ, hóa đơn trong doanh nghiệp.

-Khó kiểm soát đơn từ, tổng hợp công và tính lương vào cuối tháng

SWORK - Giải pháp quản lý đơn từ hiệu quả của doanh nghiệp

Tạo đơn Online

Cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, cho phép người lao động tạo mới các loại đơn từ theo Form có sẵn trên hệ thống

Duyệt đơn Online

Đơn từ sau khi tạo sẽ gửi thông báo đến nhà quản lý. Ngay lập tức nhà quản lý/các cấp liên sẽ nhận được đơn từ để xét duyệt

Tùy chỉnh theo nhu cầu quản lý thực tế

Đăng ký để nhận được tư vấn