Hệ sinh thái phần mềm QBIS
Triển khai quy trình quản lý trung tâm bảo hành ủy quyền
Triển khai quy trình quản lý trung tâm bảo hành ủy quyền
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Hướng dẫn sử dụng SCELL
Hướng dẫn sử dụng SCELL
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung:
Chi tiết khóa học
Cập nhật số liệu cho bảo hành điện tử
Cập nhật số liệu cho bảo hành điện tử
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Triển khai quy trình quản lý nhận sửa cho chuỗi đơn vị sửa chữa, bảo hành
Triển khai quy trình quản lý nhận sửa cho chuỗi đơn vị sửa chữa, bảo hành
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Quản lý toàn diện xưởng dịch vụ gara
Quản lý toàn diện xưởng dịch vụ gara
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung:
Chi tiết khóa học
Giới thiệu về QBIS.VN
Giới thiệu về QBIS.VN
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Hoàng Hải Đức
Chi tiết khóa học
Quản lý toàn diện khách hàng trong SCELL
Quản lý toàn diện khách hàng trong SCELL
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Triển khai CRM với SSALE
Triển khai CRM với SSALE
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Quản trị hệ thống người dùng trong phần mềm QBIS
Quản trị hệ thống người dùng trong phần mềm QBIS
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học