Hướng dẫn sử dụng SCELL

Hướng dẫn sử dụng SCELL

Mục tiêu: Thành thạo các bước sử dụng phần mềm.Bảo hành điện tửHDSD Tài khoản quản trị: adminHDSD cho bộ phận SALEHDSD...
Soạn nội dung:
  • Mô tả, giới thiệu
  • Nội dung
  • File Tài liệu
Mục tiêu: Thành thạo các bước sử dụng phần mềm.
Bảo hành điện tử
HDSD Tài khoản quản trị: admin
HDSD cho bộ phận SALE
HDSD cho bộ phận KẾ TOÁN
HDSD cho bộ phận BẢO HÀNH

Quản lý sửa chữa bảo hành
HDSD cho Tài khoản quản trị: admin
HDSD cho bộ phận Chăm sóc khách hàng
HDSD cho bộ phận KHO
HDSD cho bộ phận KẾ TOÁN
HDSD cho TRẠM/ KỸ THUẬT

HDSD cho Đại lý/ NPP
Xem thêm

Bảo hành điện tử


HDSD cho bộ phận BẢO HÀNH


Quản lý sửa chữa bảo hành


File Tài liệu