Sale, quản lý booking

96 lượt xem

Sale, quản lý booking

Quản lý tour - điều hành tour - booking - Cho phòng kinh doanh sale, kết hợp các bộ phận marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán trong công ty

Danh mục sản phẩm, Quy trình quản lý booking
Quản lý khách hàng, công nợ khách hàng
Automation - Chăm sóc khách hàng
KPI, báo cáo, quản lý thu chi, đơn hàng
Quản lý công việc, task nhắc việc