KPI / Báo cáo

59 lượt xem

KPI / Báo cáo

Công cụ khai phá dữ liệu kinh doanh, khách hàng
Xây dựng Hệ thống Dashboard toàn diện nhất về Dữ liệu kinh doanh, khách hàng
Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu khách hàng
Thấu hiểu dữ liệu của khách hàng giúp bạn mang tới những trải nghiệm tốt nhất trên hành trình mua sắm của khách hàng