Quản lý bán hàng, sửa chữa, bảo hành SCELL, SGARA
Triển khai quy trình quản lý trung tâm bảo hành ủy quyền
Triển khai quy trình quản lý trung tâm bảo hành ủy quyền
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Hướng dẫn sử dụng SCELL
Hướng dẫn sử dụng SCELL
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung:
Chi tiết khóa học
Cập nhật số liệu cho bảo hành điện tử
Cập nhật số liệu cho bảo hành điện tử
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Triển khai quy trình quản lý nhận sửa cho chuỗi đơn vị sửa chữa, bảo hành
Triển khai quy trình quản lý nhận sửa cho chuỗi đơn vị sửa chữa, bảo hành
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Quản lý toàn diện xưởng dịch vụ gara
Quản lý toàn diện xưởng dịch vụ gara
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung:
Chi tiết khóa học
Quản lý toàn diện khách hàng trong SCELL
Quản lý toàn diện khách hàng trong SCELL
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Giải pháp bảo hành điện tử của QBIS
Giải pháp bảo hành điện tử của QBIS
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học