Quản lý kinh doanh SSALE
Triển khai CRM với SSALE
Triển khai CRM với SSALE
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Quy trình quản lý CRM bán hàng - Bảo hành sản phẩm trong SSALE
Quy trình quản lý CRM bán hàng - Bảo hành sản phẩm trong SSALE
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Hướng dẫn sử dụng SSALE
Hướng dẫn sử dụng SSALE
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung:
Chi tiết khóa học
Triển khai CRM cho đơn vị điều hành tour, xe, vé
Triển khai CRM cho đơn vị điều hành tour, xe, vé
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Giới thiệu quy trình quản lý bán hàng cộng tác viên trên SSHOP
Giới thiệu quy trình quản lý bán hàng cộng tác viên trên SSHOP
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung: Admin
Chi tiết khóa học
Giới thiệu về phần mềm DMS
Giới thiệu về phần mềm DMS
Phí khóa học: Liên hệ
Thời gian học:
Soạn nội dung:
Chi tiết khóa học