Quản lý sản phẩm

37 lượt xem

Quản lý sản phẩm

Quản lý danh mục sản phẩm, dịch vụ theo tưng loại hình: tour, xe, vé, phòng
Quản lý chương trình giá, khuyến mãi, mã giảm giá