Bảo trì, bảo dưỡng

69 lượt xem

Bảo trì, bảo dưỡng

Tạo task nhắc lịch bảo trì, bảo dưỡng cho khách hàng
Hoàn thành, xử lý công việc
Quản lý toàn bộ quy trình công việc