Tích hợp đa nền tảng

22 lượt xem

Tích hợp đa nền tảng

Tích hợp Website

Tích hợp các nền tảng thứ 3 như Kế toán, Email, SMS, Callcenter - Sử dụng thống nhất, trải nghiệm xuyên suốt