Tích hợp đa nền tảng

26 lượt xem

Tích hợp đa nền tảng

Tích hợp Website / Landing page / Các sàn điện tử / Mạng xã hội - Dễ dàng triển khai bán hàng đa kênh, quản lý tập trung

Tích hợp các nền tảng thứ 3 như Kế toán, Email, SMS, Callcenter - Sử dụng thống nhất, trải nghiệm xuyên suốt