Triển khai CRM với SSALE

Triển khai CRM với SSALE

SSALE CRM giúp số hoá doanh nghiệp, tăng hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban, tạo ra các quy trình kinh doanh chuẩn giúp tự động hoá doanh nghiệp.
Soạn nội dung: Admin
  • Mô tả, giới thiệu
  • Nội dung
  • File Tài liệu

Giải pháp chăm sóc khách hàng

SSALE CRM là công cụ đắc lực giúp bạn quản lý khách hàng đến từng chi tiết nhỏ nhất, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.


Giải pháp quản lý đội kinh doanh

SSALE CRM giúp số hoá doanh nghiệp, tăng hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban,tạo ra các quy trình chuẩn giúp tự động hoá doanh nghiệp.


Giải pháp giao việc tự động

SSALE CRM giúp cải thiện hoạt động của đội ngũ bán hàng từ đó doanh số tăng trưởng đều đặn thậm chí đột biến.

 

Giải pháp SMS marketing

Giúp đỡ các doanh nghiệp chăm sóc khách hàng tốt hơn qua tin nhắn thương hiệu.


Giải pháp Email marketing

Chăm sóc khách hàng tự động bằng kịch bản email marketing đã được thiết lập sẵn, xây dựng sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ công ty.


Giải pháp kênh Marketing tự động

SSALE CRM cho phép bạn chủ động quản lý toàn bộ kênh Marketing từ Facebook, Website, các web vệ tinh trỏ về CRM. Mọi thông tin đăng ký của khách hàng đều tự động đổ về 1 nguồn là CRM để nhân viên có thể chăm sóc khách hàng ngay khi nhận được thông tin đăng ký

 

Giải pháp đo lường KPI/OKR chỉ tiêu

Quản lý và liên kết hệ thống OKR linh hoạt / Kế hoạch - Mục tiêu - Chi tiêu - Kết quả theo nhân viên, phòng ban, toàn công ty

Xem thêm