Triển khai quy trình quản lý nhận sửa cho chuỗi đơn vị sửa chữa, bảo hành

Triển khai quy trình quản lý nhận sửa cho chuỗi đơn vị sửa chữa, bảo hành

Nhận sửa chữa, quản lý thiết bị nhận/trả, tính lương/hoa hồng cho kỹ thuật, thống kê doanh thu sửa chữa, quản lý khách hàng, thu chi, công nợ
Soạn nội dung: Admin
  • Mô tả, giới thiệu
  • Nội dung
  • File Tài liệu
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý quy trình sửa chữa cho chuỗi cửa hàng, chỉ rõ cách thao tác tương ứng với từng vai trò: Tiếp nhận - Điều phối - Kỹ thuật - Kế toán - Quản lý
Xem thêm