Triển khai quy trình quản lý trung tâm bảo hành ủy quyền

Triển khai quy trình quản lý trung tâm bảo hành ủy quyền

Mô hình quản lý các trung tâm bảo hành ủy quyền: - Tiếp nhận phiếu bảo hành - Quản lý trạm bảo hành - Quản lý khách hàng - KPI/Báo cáo
Soạn nội dung: Admin
  • Mô tả, giới thiệu
  • Nội dung
  • File Tài liệu

Phẩn mềm dành cho ai?

Hãng sản xuất - cung cấp sản phẩm ra thị trường, hàng năm với hàng trăm nghìn mã sản phẩm. Đương nhiên sẽ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng của khách hàng, trách nhiệm phải sửa chữa và bảo hành cho khách hàng. Phần mềm sẽ cung cấp hệ quản trị giúp Hãng có thể quản lý ủy quyền các Trạm bảo hành trên toàn quốc sử dụng và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
 
Trung tâm bảo hành nhận ủy quyền sửa chữa bảo hành cho các Hãng và cung cấp dịch vụ sửa chữa hư hỏng cho các sản phẩm điện tử, điện máy, điện lạnh hoặc máy móc.... cho khách hàng có nhu cầu. Hệ thống đáp ứng các hoạt động quản trị, chăm sóc khách hàng, thay thế linh kiện, tính ca, tính phí bảo hành... cho một trung tâm bảo hành nhiều chức năng.
 
Trạm bảo hành cũng có thể như một Trung tâm bảo hành hoặc nhỏ hơn, cũng cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành ủy quyền và các dịch vụ khác liên quan đến sửa chữa bảo hành
Xem thêm

File Tài liệu